Habešský kocourek                   IC Kefalos Jizerka * CZ

 

Ruský kocourek                         A Flashpaw ´s Un Abbraccio * A